گلخانه: بخش معرفی گیاهان باغبون

گلخانه باغبون به منظور  معرفی گیاهان و ارائه اطلاعات تخصصی در خصوص انواع گل و گیاه خانگی، آپارتمانی، گیاهان فضای باز و درختچه های زینتی طراحی شده و در اختیار کاربران محترم سایت باغبون قرار گرفته است.