باغبون برای مشتریان گرانقدر خود خدماتی از جمله تعویض گلدان، تعویض خاک و کود دهی به گیاهان را در صورت خرید از آن به صورت رایگان انجام می دهد.