• خدمات مشاوره  قبل و بعد از خرید از طریق تماس تلفنی یا واتس اپ به صورت رایگان انجام می شود.
  • در صورت خرید گیاه و گلدان از سایت با درخواست مشتری خدمات تعویض گلدان نیز به صورت رایگان انجام می شود.

لطفا توجه داشته باشید:

بازدید و مشاوره حضوری در محل رایگان نبوده و در حال حاضر تنها در سطح شهر تهران امکان پذیر است. هزینۀ بازدید حضوری مبلغ ششصد هزار تومان است.