فروشگاه باغبون در موارد زیر مشاوره تخصصی ارائه مینماید:

  • با توجه به توضیحات ارائه شده توسط مشتریان گرانقدر در مورد محیطی که قرار است گلدان در آن جا قرار بگیرد، مشاوران ما متناسب ترین و ایده آل ترین گیاهان را برای تهیه به شما توصیه مینمایند.
  • مشاوران ما برای طراحی محیط های داخلی و خارجی شما با گلها و گیاهان راهکارهایی را به شما عزیزان توصیه مینمایند.
  • فروشگاه باغبون برای سازمان ها و ارگان هایی که تمایل به اجرای فضای سبز در محیط های داخلی و خارجی اداره خود دارند، مشاوره تخصصی ارائه مینماید.
  • اگر در مورد نگهداری و پرورش گیاه خود به مشاوره احتیاج دارید میتوانید روی کمک باغبون حساب کنید.