گل مرجان مینیاتوری – crown of thorns (Euphorbia milii-Christ Thorn-Christ Plant)

گل مرجان مینیاتوری با نام علمی Euphorbia milii که درانگلیسی به نام های  Christ Plant ، Christ Thorn و Crown of Thorns و درامریکای لاتین به نام Corona de Cristo  نیز نامیده می شود، گیاهی دولپه ای از راستۀ مالپیگی سانان، تیرۀ فرفیونیان و سردۀ فرفیون یا Euphorbiaceae است که بومی منطقۀ ماداگاسکار بوده و گونه ای از ساکولنت های بالارونده محسوب می شود. تصور بر این است که این گونۀ گیاهی از دوران کهن به منطقۀ جنوب غرب آسیا آورده شده و نام های انگلیسی و لاتین آن از روایاتی که در مورد تاج خارهای مسیح که گفته می شود توسط حضرت مسیح علیه السلام پوشیده شده است، گرفته شده است.

 • نام فارسی

  گل مرجان مینیاتوری

 • نام فارسی رایج

  گل مرجان

 • نام علمی

  Euphorbia milii

 • بومی منطقه

  ماداگاسکار

 • نام های دیگر

  گل مرجان، مرجان مینیاتوری، Crown of Thorns, Christ Plant, Christ Thorn

نیاز به نور خورشید
نیاز به رطوبت
نیاز به مراقبت و رسیدگی
نیاز به آبیاری (رطوبت خاک)

معرفی گیاه

گل مرجان مینیاتوری یا Crown of Thorns  یکی از معدود گیاهان گوشتی است که تقریباً می تواند در تمام طول سال گل بدهد. این گیاه دارای ساقه هایی حاوی خارهای بزرگ است که آب را داخل ساقه خود ذخیره میکنند و این گیاه را به گیاهی بسیار مقاوم با نیاز آبی کم و نور کافی بدل می کنند. این گیاه دارای ساقه ها ضخیم و خاردار با گلهای کوچک و بسیار زیبا در چند رنگ گوناگون است. نگهداری از گل مرجان مینیاتوری بسیار آسان بوده و میزان آبیاری مورد نیاز برای آن بسیار اندک است.

مراقبت و نگهداری

نور

گل مرجان مینیاتوری (Crown of Thorns)  نور زیاد اما به صورت غیر مستقیم را می پسندد. تابش مستقیم آفتاب باعث زرد شدن برگ هایش می شود. پنجرۀ جنوبی و پشت پردۀ سفید رنگ برای این گیاه مکان مناسبی است.

آبیاری

Euphorbia milii مقاومت خوبی دارد و آبیاری هر 10 روز یک بار با آب ولرم برای آن کافیست. خاک گیاه باید بین دو آبیاری خشک شود.

دما

دمای اتاق (16 تا 24 درجه سانتی گراد) مناسب ترین دما برای گل مرجان مینیاتوری (Crown of Thorns) است. در فصل خواب گیاه باید دما کمتر باشد تا به قدر کافی استراحت کرده و آمادگی برای گل دادن داشته باشد.

رطوبت

رطوبت متوسط تا خشک برای Euphorbia milii مناسب است.

تمیزنمودن برگ

ضروری نیست.

گل دهی

گیاه Euphorbia milii تقریباً در تمام طول سال گل دهی دارد ولی اکثرا در زمستان به گل می رود.

تغذیه

در بهار و تابستان باید با کود آهن و کود های سبز آپارتمانی به میزان 2 گرم در لیتر تغذیه شود. گیاه Christ Thorn یا Christ Plant یون آهن را بسیار دوست دارد، لذا بهتر است هر دو هفته یک بار به آن آهن داده شود.

هرس

برگ هایی که دچار خشکی و زرد شدگی هستند باید چیده شوند. اگر ارتفاع گیاه بلند باشد، ساقه آن بهتر است از بالا چیده و قلمه زده شود. ساقۀ قبلی از پهلو جوانه زده و گیاه گرد خواهد شد.

تکثیر

گیاه Christ Thorn یا Christ Plant از طریق روش های کاشت بذر، قلمه گیری و تقسیم بوته تکثیر می شود. در روش قلمه، قلمه های انتهایی ساقه به طول 8 تا 10 سانتی متر بریده شده و به مدت یک روز در یک گوشه قرار می گیرند. سپس هر کدام در گلدانی با قطر دهانه ی 6 سانتی متر دارای کمپوست مخصوص گیاهان گوشتی و کاکتوس کاشته شده و خاک آن مرطوب نگاه داشته می شود. برای جلوگیری از ترشح شیره در انتهای برش باید آن را در خاک ذغال و یا در آب گرم فرو برد. باید دقت شود که خارهای تیره و شیرۀ سمی آن با دست تماس نداشته باشد. قلمه ها تا دو ماه در دمای 21 درجه سانتی گراد و نور مناسب نگه داشته می شوند. قلمه ای که خشک نشده و رشد کافی داشته می تواند در گلدانی با قطر دهانه ی 9 سانتی متر قرار داده شود.

تعویض گلدان

ضروری نیست.

خاک

خاک مخلوط مخصوص کاکتوس بهترین گزینه برای گیاه Christ Thorn یا Christ Plant است.

عوارض و درمان

گیاه Christ Thorn یا Christ Plant  نیاز به کلسیم کافی دارد. در شرایطی که تهویه محل نگه داری مناسب نباشد جذب کلسیم با مشکل مواجه می شود.

نکات و ملاحظات

باید توجه داشت که تمام نقاط  گیاه Crown of Thorns یا Euphorbia milii به خصوص شیرۀ سفید رنگ آن سمی بوده و باعث تحریک پوست می شوند.

گل مرجان مینیاتوری-crown of thorns-Euphorbia milii

کلمات کلیدی پیشنهادی برای جستجو و کسب اطلاعات بیشتر از سایر مراجع:

گل مرجان مینیاتوری | گل مرجان | مرجان مینیاتوری | گیاه داردوست

Euphorbia milii | Crown of Thorns | Christ Plant | Christ Thorn