ساکولنت

ساکولنت که می توان آن را به گیاه آب‌دار یا گیاه گوشتی ترجمه نمود، نام عمومی تیره ای از گیاهان است که به واسطۀ ظاهر متفاوت و جذاب در ردیف گیاهان زینتی و آپارتمانی شمرده شده و بالغ بر حدود 300 گونه و خانواده مانند کاکتاسه، آگاویوداسه، آزیوآسه، کراسولاسه و… را شامل می شود. پرورش آن ساده است، در برابر خشکی مقاوم است و به راحتی تکثیر می شود، لذا برای نگهداری در خانه گزینۀ بسیار مناسبی است.

واژه SUCUS در لاتین به معنای آب یا شیره است و ساکولنت  (Succulent) به معنای گیاه آبدار از ریشه همین واژه  گرفته شده است.

ساکولنت ها گیاهانی هستند با ظاهری شاداب و با طراوت، دارای بافتی نرم و گوشتی که برخی از اندام های گیاه بیشتر از حالت عادی ضخامت داشته یا اصطلاحا گوشت بیشتری دارند. این ویژگی به دلیل ایجاد امکان ذخیره آب در اندام های گیاه، باعث می شود گیاه بتواند در مناطق خشک و کم آب به راحتی رشد ونمو کند. گیاهان این چنینی به علت سازگاری بالا و توانایی زیستن در شرایط خشک به عنوان گیاهان خشکی زی نیز نامیده می شوند.

ساکولنت ها بسته به نوع گونه و خانواده، آب را در اندام های مختلف خود از جمله برگ، ساقه و حتی ریشه ذخیره می کنند. ساقه های گوشتی این گیاهان از سلول های ذخیره کننده آب تشکیل شده که با لایه‌ای از بافت فتوستنز کننده پوشیده شده‌اند و برگ ها نیز به صورت حداقلی وجود داشته یا اصلاً وجود ندارند. بدین ترتیب سطح تبخیر کاهش یافته و گیاه مدت زمان بیشتری را می تواند بدون دریافت آب سپری کند. همچنین ریشه این گیاهان متورم و آبدار است و در فصول خشک که برگ های گیاه ریزش کرده و فقط ساقه باقی می ماند، ریشه ها می توانند آب مورد نیاز برای زنده ماندن گیاه را تامین کنند.

اصولاً ساکولنت ها در محیط هایی با نور زیاد به خوبی رشد می کنند و البته باید توجه داشت که نباید گیاه را برای مدت طولانی زیر نور مستقیم آفتاب قرارداد. در مقابل باید توجه داشت که گیاهان گوشتی و آبدار نیاز آبی کمی داشته و میزان آبیاری آنها بسته به  شرایط دمایی و نور محیطی تعیین می شود. آبیاری بیش از حد معمول در ساکولنت ها به راحتی می تواند باعث پوسیدگی و در نهایت از بین رفتن گیاه شود.

به عنوان یک اشتباه مصطلح، بسیاری افراد ساکولنت ها را با کاکتوس ها اشتباه می گیرند. اگرچه کاکتوس ها را می توان چزء گیاهان آبدار دانست، اما به لحاظ گیاه شناسی این دو تیره از تفاوت های جدی برخوردارند. کاکتوس تیره ای از راستۀ گل های میخک سان است که دارای برآمدگی هایی با یک تیغ در انتهاست در حالی که ساکولنت در اصل از راستۀ گل های رز سان است که از نگاه ظاهری نیز ویژگی برجستۀ آن گوشتی بودن ساقه ها بدون وجود تیغ است.

فروشگاه باغبون