• نام فارسی

  ندارد

 • نام فارسی رایج

  شب بو

 • نام علمی

  Matthiola incana

 • بومی منطقه

  مدیترانه و جنوب آفریقا

 • نام های دیگر

  Cheiranthus cheiri,wall flower,giroflée ,goldlack

نـــــــور
رطـوبت
مراقبت
آبــیاری

معرفي گل شب بو

به شب بوی استاکس یا ماتیولا معروف است و گیاهی یک ساله یا دو ساله است که به عنوان یک ساله مقاوم کشت و کار می شود. گل آن به صورت خوشه انتهایی است. دارای انواع کم پر و پُرپر بوده و به خاطر گل های معطر آن که می تواند به صورت تازه یا خشک شده استفاده شود ارزشمند است . گیاه گلدانی عالی برای زمستان و بهار بوده و گل های بریدنی خوبی تولید می کند . در رنگ های متنوع صورتی، لاکی، ارغوانی، بنفش، زرد، یاسی، سفید، قرمز و گلی و آجری و دیگر رنگ های حد واسط وجود دارد.

از نظر ارتفاع گـوناگـون بوده دارای انواع پاکوتاه به ارتفاع ۱۵ – ۲۰ سانتی متر، متوسط و پابلند به ارتفاع  ۶۰ – ۹۰ سانتی متر است. برگ ها باریک، بیضوی تا نیزه ای شکل به طول ۳ –۸ سانتی متر است که در حالت معمول با موم سفید رنگی پوشیده شده است. در انواعی از آن که به نام شب بوی برگ خیری معروف است برگ ها سبز است. از نظر منشعب شدن ساقه نیز برخی رقم ها فقط یک ساقه تشکیل می دهند ولی برخی دیگر از نزدیک زمین منشعب می شوند. گل های کم پر در تمام شب بوها صلیب مانند است، یعنی دارای چهار گلبرگ است که به صورت صلیب قرار گرفته اند، اما انواع پُرپر بیشتر وجود داشته و از تغییر پرچم ها به گلبرگ ها حاصل شده اند. شب بوهای کم پر دارای چهار گلبرگ روی چهار پرچم بوده و مادگی دارای ۳۰ –۶۰ تخمک است، در حالیکه گل های پُرپر دارای ۴۰ –۷۰ گلبرگ بوده و نر و ماده عقیم هستند.

مراقبت و نگهداري شب بو

نور

باید در محل آفتابگیر کشت شود.

آبیاری

نیاز به آبیاری تناوبی به ویژه در تابستان دارند.

دما

دما نقش مهمی در رشد و گلدهی شب بو دارد.  برای رشد به دمای ۱۰ –۲۰  درجه سانتی گراد نیاز دارد. گیاه باید در دمای شبانه ۱۶ درجه تا زمان تشکیل ۱۰ برگ کامل رشد کند و سپس دست کم به مدت ۳ هفته در ۱۰ درجه نگه داشته شود که می توان دوباره تا ۱۶ درجه آن را افزایش داد. شب بو در صورتی که بیش از ۶ ساعت در روز در معرض دمای ۱۸ درجه قرار گیرد گل نخواهد داد. برای دست یابی به گل های با کیفیت بالا دمای شبانه باید ۲ – ۴ درجه باشد. دمای زیاد می تواند باعث توقف رشد گیاهان یا جلوگیری از گلدهی آن شود.

در نقاط سرد شب بوی معمولی را در بهار نشاء می کنند که در این حالت در اواخر بهار گل می دهد. اغلب نشاء آن را در گلدان کشت کرده و در طی زمستان در گلخانه سرد، دمای ۵ –۱۰ درجه سانتی گراد برای آن فراهم می کنند و در اسفند ماه گلدان ها را در باغچه قرار می دهند.

رطوبت

كمي خشك

تمیزنمودن برگ

گل دهی

شب بوهـا از نـظر زمـان تـا گـلدهی متفـاوتند. گـروهی از آنهـا زود گـل و بـه نـام پاکوتاه ده هفته ای (Dwarf Ten-Week) معروف هستندکه بسته به رقم بذر ۸ – ۱۲ هفته بعد از کاشت به گل می روند. این گروه به طور معمول برای استفاده از گل آنها در باغچه در فصل زمستان استفاده می شود. گروه دیگری از شب بوها با کاشت در فضای آزاد پس از ۲۰ تا ۲۲ هفته و گروه دیگری در گلخانه پرورش داده می شوند که از نظر گلدهی در  چهار دسته قرار می گیرند:

۱-انواع بهاره (کاشت در آذر ماه): بعد از ۱۷ هفته به گل می روند.

۲-انواع بهاره(کاشت در بهمن تا اسفند): بعد از ۱۴ هفته به گل می روند.

۳-انواع تابستانه (کاشت در اردیبهشت تا تیر ماه): بعد از ۸ – ۱۱ هفته به گل می روند.

۴-انواع پاییزه (کاشت از مرداد تا مهرماه): بعد از ۹ – ۱۴ هفته به گل می روند.

تغذیه

از نظر تغذیه، شب بو به کمبود پتاسیم حساس می باشد و در چنین شرایطی حاشیه برگ های مسن حالت سوختگی از خود نشان می دهد.

هرس

تکثیر

شب بو از طریق بذر تکثیر می شود که هم می توان بصورت نشاء یعنی اول کشت در گلخانه و بعد انتقال به زمین اصلی و هم می توان بصورت مستقیم در زمین اصلی کشت کرد. برای کشت در گلخانه بذرها را در کمپوست کشت کرده و دمای محیط را روی ۱۸ درجه سانتی گراد تنظیم کنید. نور کافی در این مرحله از رشد بسیار مهم می باشد. پس از ۱۲-۸ روز بذرها جوانه می زنند و ۱۵ روز پس از جوانه زنی می توانید گیاهان را به محل اصلی منتقل کنید. برای نگهداری در گلخانه، اواخر تابستان-پاییز و برای نگهداری در فضای آزاد، در فصل بهار برای کشت و کار بذرها اقدام کنید.

تعویض گلدان

بذر نوع دوساله را در اوایل تا اواسط مرداد کشت کرده و نشاء ها در پاییز به گلدان منتقل می گردند و در گلخانه سرد(حدود ۱۰ درجه سانتی گراد) نگهداری می کنند.

خاک

شب بوهای معمولی خاک به نسبت حاصلخیز و مرطوب با زه کشی خوب که خنثی تا کمی قلیایی باشد نیاز دارند.

عوارض و درمان

در شرایط رطوبت زیاد و دمای بالا بیماری توسعه می یابد. گندزدایی بذر و بستر کاشت می تواند در کنترل آن موثر باشد. آبیاری خاک با محلول بنومیل می تواند موثر باشد.

ناشی از قارچAlbugo candida  است. اسپورهای (هاگ های) پودری سفید از این تاول ها آزاد شده و باعث توسعه بیماری می شود. حذف گیاهان بیمار، از بین بردن بقایای گیاه و پاشیدن اکسی کلرید مس برای کنترل این بیماری توصیه می شود.

نکات و ملاحظات