زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز

1- شمشاد

نام علمی : Buxus sempervirens
زمان هرس: بهار، پاییز

شمشاد

گیاه شمشاد

2- جوالدوزک
نام علمی : Catalpa speciosa
زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

درخت جوالدوزک

درخت جوالدوزک

3- سدر
نام علمی : Cedrus
زمان هرس:تابستان

گیاه سدر

گیاه سدر

4- ارغوان
نام علمی : Cercis
زمان هرس:زمستان
نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.

گیاه ارغوان

گیاه ارغوان

5- افرا
نام علمی : Acer
زمان هرس:زمستان

گیاه افرا

گیاه افرا

6- عرعر
نام علمی : Aillanthus
زمان هرس: زمستان،تابستان

گیاه عرعر

گیاه عرعر

7- ابریشم
نام علمی : Albizzia
زمان هرس: بهار

گیاه ابریشم

گیاه ابریشم

8- زرشک
نام علمی : Berberis
زمان هرس:زمستان،تابستان

گیاه زرشک

گیاه زرشک

9- دم موشی
نام علمی : Buddleia davidii
زمان هرس:اواخر زمستان
نحوه هرس: یا شاخه اصلی را در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.

گیاه دم موشی

گیاه دم موشی

10- به ژاپنی
نام علمی : Chaenomeles
زمان هرس:تابستان،زمستان

گیاه به ژاپنی

گیاه به ژاپنی

11- شبه سرو
نام علمی : Chamaecyparis lawsoniana
زمان هرس:تابستان

گیاه شبه سرو

گیاه شبه سرو

12- گل یخ
نام علمی : Chimonanthus praecox
زمان هرس:بهار ، تابستان

13- درخت پر
نام علمی : Cotinus coggyria
زمان هرس:تابستان

درخت پر

درخت پر

14- شیر خشت
نام علمی : Cotoneaster
زمان هرس:بهار،تابستان،زمستان

گیاه شیر خشت

گیاه شیر خشت

15- سرو
نام علمی : Cupressus
زمان هرس:بهار و تابستان

گیاه سرو

گیاه سرو

16- گل طاووسی
نام علمی : Cytisus
زمان هرس:بهار

گل طاووسی

گل طاووسی

17- یاس زرد
نام علمی : Forsythia
زمان هرس:بهار

گل یاس زرد

گل یاس زرد

18- زبان گنجشک
نام علمی : Franinus
زمان هرس:زمستان

درخت زبان گنجشک

درخت زبان گنجشک

19- لیلکی
نام علمی : Gleditsia
زمان هرس:زمستان

درخت لیلکی

درخت لیلکی

20- ختمی درختی
نام علمی : Hibiscus syriacus
زمان هرس:بهار،تایستان و پاییز

ختمی درختی

ختمی درختی

21- یاسمن
نام علمی : Jasminum officinal
زمان هرس:بهار ،تابستان
نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.

گل یاسمن

گل یاسمن

 

22- سرو کوهی
نام علمی : Juniperus
زمان هرس:بهار ،تابستان

سرو کوهی

سرو کوهی

23- برگ نو
نام علمی : Ligustrum
زمان هرس:زمستان ،بهار،تابستان

برگ نو

برگ نو

24 – ماگنولیا
نام علمی : Magnolia
زمان هرس:تابستان
نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.

ماگنولیا

ماگنولیا

25- زیتون تلخ
نام علمی : Melia
زمان هرس:تابستان

زیتون تلخ

زیتون تلخ

26- توت
نام علمی : Morus spp
زمان هرس:زمستان ،تابستان

توت

توت

27- خرزهره
نام علمی : Nerium oleander
زمان هرس:تابستان

گیاه خرزهره

گیاه خرزهره

28- نرگس درختی
نام علمی : Philadelphus
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز
نحوه هرس: این درختچه معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و آنرا متراکم تر می سازد.

نرگس درختی

نرگس درختی

29- نوئل
نام علمی : Picea
زمان هرس:بهار ،تابستان

نوئل

نوئل

30-کاج
نام علمی : Pinus spp
زمان هرس:بهار

درخت کاج

درخت کاج

31- چنار
نام علمی : Platamus spp
زمان هرس:تابستان ،زمستان

درخت چنار

درخت چنار

32- صنوبر
نام علمی : Populus spp
زمان هرس:تابستان

درخت صنوبر

درخت صنوبر

33- پیراکانتا
نام علمی : Pyracantha spp
زمان هرس:تابستان ،آخر زمستان

پیراکانتا

پیراکانتا

34- بلوط
نام علمی : Quercus spp
زمان هرس:تابستان،زمستان

درخت بلوط

درخت بلوط

35- سماق
نام علمی : Rhus
زمان هرس:زمستان

سماق

سماق

36- اقاقیا
نام علمی : Robinia
زمان هرس:تابستان،زمستان

37- بید
نام علمی : Salix spp
زمان هرس:زمستان،تابستان

درخت بید مجنون

درخت بید مجنون

38- اسپیره
نام علمی : Spirea
زمان هرس:بهار

اسپیره

اسپیره

39- سرو خمره ای
نام علمی : Thuja
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز

سرو خمره ای

سرو خمره ای

40- نارون
نام علمی : Ulmus spp
زمان هرس:اواخر تابستان ،زمستان

درخت نارون

درخت نارون

41- بداغ
نام علمی : Viburnum spp
زمان هرس:بهار،اواسط تابستان

درخت بداغ

درخت بداغ

42- مروارید درختی
نام علمی : Symphoricarpus
زمان هرس:اوائل بهار

مروارید درختی

مروارید درختی

43- گز
نام علمی : Tamarix spp
زمان هرس:بهار ،تابستان

گز

گز

44- سرخدار
نام علمی : Taxus spp
زمان هرس:اواخر بهار،تابستان

سرخدار

سرخدار

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *