زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز

1- شمشاد

نام علمی : Buxus sempervirens
زمان هرس: بهار، پاییز

شمشاد

گیاه شمشاد

2- جوالدوزک
نام علمی : Catalpa speciosa
زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

درخت جوالدوزک

درخت جوالدوزک

3- سدر
نام علمی : Cedrus
زمان هرس:تابستان

گیاه سدر

گیاه سدر

4- ارغوان
نام علمی : Cercis
زمان هرس:زمستان
نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.

گیاه ارغوان

گیاه ارغوان

5- افرا
نام علمی : Acer
زمان هرس:زمستان

گیاه افرا

گیاه افرا

6- عرعر
نام علمی : Aillanthus
زمان هرس: زمستان،تابستان

گیاه عرعر

گیاه عرعر

7- ابریشم
نام علمی : Albizzia
زمان هرس: بهار

گیاه ابریشم

گیاه ابریشم

8- زرشک
نام علمی : Berberis
زمان هرس:زمستان،تابستان

گیاه زرشک

گیاه زرشک

9- دم موشی
نام علمی : Buddleia davidii
زمان هرس:اواخر زمستان
نحوه هرس: یا شاخه اصلی را در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.

گیاه دم موشی

گیاه دم موشی

10- به ژاپنی
نام علمی : Chaenomeles
زمان هرس:تابستان،زمستان

گیاه به ژاپنی

گیاه به ژاپنی

11- شبه سرو
نام علمی : Chamaecyparis lawsoniana
زمان هرس:تابستان

گیاه شبه سرو

گیاه شبه سرو

12- گل یخ
نام علمی : Chimonanthus praecox
زمان هرس:بهار ، تابستان

13- درخت پر
نام علمی : Cotinus coggyria
زمان هرس:تابستان

درخت پر

درخت پر

14- شیر خشت
نام علمی : Cotoneaster
زمان هرس:بهار،تابستان،زمستان

گیاه شیر خشت

گیاه شیر خشت

15- سرو
نام علمی : Cupressus
زمان هرس:بهار و تابستان

گیاه سرو

گیاه سرو

16- گل طاووسی
نام علمی : Cytisus
زمان هرس:بهار

گل طاووسی

گل طاووسی

17- یاس زرد
نام علمی : Forsythia
زمان هرس:بهار

گل یاس زرد

گل یاس زرد

18- زبان گنجشک
نام علمی : Franinus
زمان هرس:زمستان

درخت زبان گنجشک

درخت زبان گنجشک

19- لیلکی
نام علمی : Gleditsia
زمان هرس:زمستان

درخت لیلکی

درخت لیلکی

20- ختمی درختی
نام علمی : Hibiscus syriacus
زمان هرس:بهار،تایستان و پاییز

ختمی درختی

ختمی درختی

21- یاسمن
نام علمی : Jasminum officinal
زمان هرس:بهار ،تابستان
نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.

گل یاسمن

گل یاسمن

 

22- سرو کوهی
نام علمی : Juniperus
زمان هرس:بهار ،تابستان

سرو کوهی

سرو کوهی

23- برگ نو
نام علمی : Ligustrum
زمان هرس:زمستان ،بهار،تابستان

برگ نو

برگ نو

24 – ماگنولیا
نام علمی : Magnolia
زمان هرس:تابستان
نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.

ماگنولیا

ماگنولیا

25- زیتون تلخ
نام علمی : Melia
زمان هرس:تابستان

زیتون تلخ

زیتون تلخ

26- توت
نام علمی : Morus spp
زمان هرس:زمستان ،تابستان

توت

توت

27- خرزهره
نام علمی : Nerium oleander
زمان هرس:تابستان

گیاه خرزهره

گیاه خرزهره

28- نرگس درختی
نام علمی : Philadelphus
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز
نحوه هرس: این درختچه معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و آنرا متراکم تر می سازد.

نرگس درختی

نرگس درختی

29- نوئل
نام علمی : Picea
زمان هرس:بهار ،تابستان

نوئل

نوئل

30-کاج
نام علمی : Pinus spp
زمان هرس:بهار

درخت کاج

درخت کاج

31- چنار
نام علمی : Platamus spp
زمان هرس:تابستان ،زمستان

درخت چنار

درخت چنار

32- صنوبر
نام علمی : Populus spp
زمان هرس:تابستان

درخت صنوبر

درخت صنوبر

33- پیراکانتا
نام علمی : Pyracantha spp
زمان هرس:تابستان ،آخر زمستان

پیراکانتا

پیراکانتا

34- بلوط
نام علمی : Quercus spp
زمان هرس:تابستان،زمستان

درخت بلوط

درخت بلوط

35- سماق
نام علمی : Rhus
زمان هرس:زمستان

سماق

سماق

36- اقاقیا
نام علمی : Robinia
زمان هرس:تابستان،زمستان

37- بید
نام علمی : Salix spp
زمان هرس:زمستان،تابستان

درخت بید مجنون

درخت بید مجنون

38- اسپیره
نام علمی : Spirea
زمان هرس:بهار

اسپیره

اسپیره

39- سرو خمره ای
نام علمی : Thuja
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز

سرو خمره ای

سرو خمره ای

40- نارون
نام علمی : Ulmus spp
زمان هرس:اواخر تابستان ،زمستان

درخت نارون

درخت نارون

41- بداغ
نام علمی : Viburnum spp
زمان هرس:بهار،اواسط تابستان

درخت بداغ

درخت بداغ

42- مروارید درختی
نام علمی : Symphoricarpus
زمان هرس:اوائل بهار

مروارید درختی

مروارید درختی

43- گز
نام علمی : Tamarix spp
زمان هرس:بهار ،تابستان

گز

گز

44- سرخدار
نام علمی : Taxus spp
زمان هرس:اواخر بهار،تابستان

سرخدار

سرخدار

 

ویژگی های یك بوستان خانگی

افراد خوش ذوق و سلیقه هر فضایی را می توانند به بهترین نحو زینت دهند چه این فضا خانه ای با وسعت یك هكتار باشد چه آپارتمان نقلی در مركز شهر. داشتن آپارتمان سبز و پر گل علاوه براینكه به زیبایی شناسی خانه كمك می كند تاثیر مثبتی در روح و روان فرد به جای می گذارد. گل های آپارتمانی همان قدر كه زیبا هستند همان قدر نیز به مراقبت خاص نیاز دارند.گیاهان همیشه سبز در شرایط و درجه حرارت اتاق به خوبی پرورش می یابند و چنانچه از آنها مواظبت شود، برگ هایشان همیشه شاداب و خرم و براق، و زینت بخش محیط زندگی شما خواهد بود.گیاه گلدار خانگی احتیاج به مراقبت بیشتری دارد و در شرایط اتاق و ساختمان به خوبی دوام نمی آورد. مادام كه گل دارد، بسیار زیباست و پس از اتمام گل و دوره استراحت، به آب كمتر و حرارت ۱۵۱۲ درجه احتیاج دارد.

بسیاری از گل ها در هر شرایطی پرورش می یابند و با تغییرات درجه حرارت و رطوبت و كمبود كود و آب، مقاومت خوبی از خود نشان می دهند. این گیاهان را گیاهان فولادی نام نهاده اند. اما برخی نیز وجود دارند كه بسیار حساس بوده و احتیاج به مراقبت دائم دارند.

اكثر مردم گلدان ها را در اتاق نشیمن یا پذیرایی نگهداری می كنند. باید توجه داشت كه انتخاب محل گلدان، نباید مانعی برای بازی كودكان و یا استراحت دیگران باشد. در حقیقت، گلدان نباید یك جسم دست و پاگیر باشد.

بعضی از گیاهان به گرمای زیاد در فصل زمستان و بعضی دیگر به هوای خشك داخل آپارتمان حساسیت دارند. بهترین راه برای نگهداری اینگونه گل ها، استفاده از گلدان های شیشه ای به نام باغ شیشه است كه هم رطوبت كافی دارد و هم درجه حرارت محیط آن برای پرورش گیاه كافی است.

نیمی از خانم های خانه دار گل های آپارتمانی را در آشپزخانه نگهداری می كنند. باید سعی كرد از گلدان های كوچك كم رشد مانند پریمولا و كاكتوس استفاده شود.

یك سینی شن ریزی شده كه محتوی انواع گل های مناسب باشد، در نزدیك پنجره، زیبایی خاصی به محیط دلچسب آشپزخانه می دهد. از آنجایی كه میزان رطوبت هوای آشپزخانه به علت وجود آب جوش یا دیگ زودپز از سایر اتاق های خانه بیشتر است، بنابراین پرورش گل های رطوبت دوست در آشپزخانه ترجیح داده می شود.عده دیگری از مردم گلدان ها را در هال و راه پله ها قرار می دهند، چنانچه دكوراسیون مناسب برای قرار دادن گلدان ها پیش بینی شود، می توان منظره بسیار زیبایی را ایجاد كرد.

زیبایی هال خاطره بسیار دلپذیری را در بیننده ایجاد می كند، از آنجایی كه گلدان ها همیشه در دسترس است، رسیدگی به آنها بسیار آسان است.

گیاهانی كه در هال پرورش داده می شوند، بایستی از گروه گیاهان زود رشد باشد كه با نور كم و سایر شرایط نامساعد مانند كوران هوا، كمبود رطوبت و غیره مقاوم باشند، در غیر این صورت در مدت كوتاهی زرد و خشك می شوند و منظره نامناسبی به هال می دهند.

بعضی ها گل های خود را در اتاق ناهارخوری نگهداری می كنند. گل هایی در اتاق ناهارخوری نگهداری می شوند كه شاخ و برگ آنها زیاد رشد نكرده و فضای اتاق را اشغال نكند و ترجیح داده می شود از گل های سایه دوست انتخاب شود. گلدان ها را در محلی از اتاق قرار می دهند كه دسترسی برای آب دادن به آن آسان باشد و باید حتی المقدور دورنمای گلدان ها زیبایی خاصی به محیط ناهارخوری ببخشد.

در نگهداری گیاهان خانگی نكته هایی وجود دارد كه رعایت آنها تاثیر ویژه ای بر رشد گیاهان خواهد داشت.

ریشه به همان نسبت كه به آب احتیاج دارد به هوا هم نیازمند است. اگر پای بوته همیشه خیس و پرآب باشد، این بدان معناست كه عمر ریشه به آخر رسیده، بنابراین مقدار آب و فاصله آبیاری بسیار مهم است.

هر گیاه احتیاج به یك دوره استراحت دارد، و اگر این پدیده طبیعی را از او دریغ كنید در فصل بعد گیاهی بیمار و ضعیف خواهد شد. بعضی از گیاهان در فصل زمستان به حال خواب و استراحت در می آیند و بعضی دیگر در فصل تابستان و لازم است در فصل استراحت مقدار آب و كود آن را به یك پنجم معمول تقلیل داد و حتی المقدور محیط آن را به محیط طبیعت نزدیك تر كرد. همچنین سایر عوامل كه در دوره استراحت گیاه سرنوشت ساز است، مورد توجه قرار گیرد.

بخاری و رادیاتور موجب خشك شدن هوای محیط و تقلیل رطوبت هوا می شود، به حدی كه رطوبت داخل ساختمان از یك سوم میزان لازم هم پایین تر می رود. بنابراین بایستی امكانات تامین این كمبود رطوبت را فراهم كرد.

فیكوس، بنجامین و نخل مرداب پنجه كلاغی از پرطرفدارترین گیاهان خانگی هستند. نیاز های این گیاهان به نور، آب و نوع خاك را بررسی می كنیم.

فیکوس الاستیکا به نور كامل نیاز دارد ولی باید از تماس مستقیم با نور خورشید دور بماند. به خشكی مقاوم است و آب زیاد به آن آسیب می رساند. آبیاری

هفته ای دو بار در تابستان و یك بار در زمستان برای فیكوس مناسب ترین نوع آبیاری است. بهترین خاك، نیز خاك لوم است كه از مخلوط برگ پوسیده و كود حیوانی و خاك رس تهیه می شود.

فيكوس بنجامين ابلق

گياه فيكوس بنجامين ابلق

بنجامین به نور بیشتری نسبت به سایر گیاهان آپارتمانی نیازمند است اما تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی كند. معمولا بهترین نور حالتی است كه گلدان در زیر سایبان جنوبی طوری قرار گیرد كه آفتاب به گلدان گیاه برسد اما به برگ های گیاه آفتاب نتابد و برگ ها در سایه نور كامل باشند.

آبیاری بنجامین نیاز به توجه خاصی دارد. در بین دو آبیاری به خاك دست بزنید اگر خشك بود اقدام به آبیاری مجدد كنید در غیر این صورت از این كار صرف نظر كنید. معمولا در خانه ها به دلیل بی توجهی به این مسئله گیاه از بین می رود. خاك برگ یا خاك لوم مناسب ترین خاك برای بنجامین است.

نخل مرداب

گیاه نخل مرداب

نخل مرداب به آفتاب كامل نیاز دارد البته در نیم سایه ای كه نور داشته باشد هم رشد می كند. در بهار و تابستان بیشتر از فصول دیگر به آب نیاز دارد و لازم است روزی یك بار آبیاری شود. نخل مرداب حساس ترین گیاهان آپارتمانی است . پس از ۳ ، ۴ بار آبیاری با كود مایع تقویت و ساقه های قهوه ای را قطع كنید. در زمستان ها ریشه ها را در خاك نگهدارید یا گیاه را به درون ساختمان ببرید.

 

منبع: بانک مقالات کشاورزی ایران