گیاهان فضای باز

گیاهان فضای باز عنوانی است که در اصطلاح به گونه های گیاهی مناسب برای پرورش و نگهداری در فضای آزاد وخارج از محیط های داخلی گقته می شود.

گیاهان فضای باز شامل انواع گل ها، درختان تزیینی و مثمر، درتخچه ها، گیاهان بوته ای و چمن هاست. از مشخصه های بارز این گیاهان مقاومت آنها به تغییرات زیاد دما و میزان نور خورشید است. طبیعتاً مطلوب تر این است که این گیاهان در هوای آزاد باشند تا بتوانند به خوبی رشد و نمو داشته و نگهداری شوند.

طبیعت هر منطقه آب و هوایی این است که گیاهانی با شرایط محیطی شامل دما و رطوبت و جنس خاک منحصر به آن منطقه را رشد دهد. بنا بر این گیاهان فضای باز در مناطق جنوب که دارای دما و رطوبت بالا هستند کاملا با گیاهانی که در مناطق کوهستانی دیده می شوند متفاوت است.

این گونه های گیاهی جهت فضا سازی در پارک ها و محیط های شهری ، طراحی های ویلا و حیاط منازل و ادارات و همچنین در طراحی و اجرای فضاهای سبز روی بام موسوم به روف گاردن (roof garden) استفاده می شود.

این گیاهان را نیز می توان با توجه به شرایط نوری مناسب هر گیاه به سه دسته تقسیم نمود:

  • گیاهان آفتاب دوست: گیاهانی که برای رشد نیاز به نور زیاد آفتاب یا زمان زیاد بهره مندی از نور آفتاب دارند.
  • گیاهان  سایه دوست: گیاهانی که با کمترین نور روز یا حتی در شرایط سایه به خوبی رشد می کنند.
  • گیاهان نیم سایه دوست: گیاهانی که نیاز به شرایط متعادل و نور متوسط داشته یا زمان کمتری برای تابش آفتاب نیاز دارند.

این موضوع برای طراحی و اجرای باغچه ها در محیط های بیرونی بسیار اهمیت دارد چرا که انتخاب گیاه باتوجه به شرایط محیطی آن منطقه انجام می شود.

اما یک تقسیم بندی شاید مهم تر به لحاظ شرایط نگهداری برای این گیاهان، تقسیم بندی آنها به گیاهان سرمادوست و گیاهان گرمادوست است. گیاهان گرمادوست مقاومت کمی نسبت به شرایط آب و هوایی سرد داشته و از این رو در اقلیم های سردسیری نیاز به مراقبت های ویژه و شرایطی نظیر شرایط گلخانه ای دارند. در مقابل گیاهان سرمادوست نسبت به سرما مقاوم بوده و گرمای محیط آنها را دچار پژمردگی و زردی می نماید.

اگرچه اکثر گیاهان می توانند دارای گل باشند، اما در اینجا نیز بسته به اینکه گلدهی گیاه چقدر باشد و اینکه اساساً معیار زیبایی گیاه گل یا برگ های آن باشد، می توان گیاهان فضای باز گلدار را از سایرین متمایز نمود. بنابراین در این بخش نیز گیاهان فضای باز به عنوان یک دسته بندی کاربردی از دید کاربردی به سه دستۀ سرمادوست، گرمادوست و گلدار تقسیم بندی شده اند.

در اینجا نیز یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که اگرچه انواع گلدار گیاهان فضای باز تمایل بیشتری به شرایط محیطی گرم دارند،  اما الزاما گیاهان گرمادوست دارای گل نبوده و گیاهان سرمادوست هم بعضاً گلدار هستند.

در نهایت با توجه به اینکه این گیاهان در فضای آزاد نگهداری می شوند، احتمال بیشتری دارد که در معرض انواع آفات و بیماری ها قرار گیرند. لذا باید توجه داشت رعایت سم پاشی و مراقبت های منظم برای آنها ضروری بوده و همچنین گیاهان فضای باز به کوددهی منظم و دوره ای نیز احتیاج بیشتری دارند.


فروشگاه باغبون